Szybkie notatki administratora

linux

Certbot-auto

wget https://dl.eff.org/certbot-auto <code>wget -O – https://get.acme.sh | sh</code>

Dovecot nie łączy się z AD

Pewnej nocy przestał działać. Okazało się, że dovecot zaczął się odwoływać do hostów DomainDNSZones i ForestDNSZones bez loginu i hasła.   Pomogło dodanie: REFERRALS no Do /etc/ldap.conf i /etc/openldap/ldap.conf  

Konfigurowanie tras statycznych przez DHCP

Przez DHCP można przekazywać wpisy do tabeli routingu. Robi się to definiując opcję 121 i jako jej wartość szesnastkowo podając trasy – ciąg postaci: prefix maska brama Dla wielu tras te ciągi się ze sobą łączy. Kalkulator w Pythonie generujćcy odpowiedni ciąg: def hex_encode(route): return b"".join([b"%02x" % octet for octet in route]) routes = [ […]

UFW

https://webinsider.pl/linux-firewall-ufw/

Dodanie dysku do Linuxa w VMWare bez rebootu

Po dodaniu dysku w VMWare: echo "- – -" > /sys/class/scsi_host/host#/scan fdisk -l Po zmianie rozmiaru dysku z poziomu VMWare: echo 1 > /sys/class/scsi_device/0\:0\:1\:0/device/rescan

Reset uprawnień Samby

Samba czasem nie daje praw do edycji polityk, mimo, że powinna. Pomaga: samba-tool ntacl sysvolreset

Dodawanie serwera linux do domeny

https://wiki.samba.org/index.php/Setup_a_Samba_AD_Member_Server W /etc/nsswitch.conf: passwd: files winbind group: files winbind W /etc/samba./smb.conf: security = ADS realm = spnt.local idmap config *:backend = tdb idmap config *:range = 70001-80000 idmap config SAMDOM:backend = ad idmap config SAMDOM:schema_mode = rfc2307 idmap config SAMDOM:range = 500-40000 winbind nss info = rfc2307 winbind trusted domains only = no winbind use […]

Samba4 jako kontroler AD

Do /etc/resolv.conf: domain mojadomena.local nameserver moje.i.p Do zainstalowania rpcbind Filesystem musi być zamontowany z opcją acl (najlepiej w fstab) service rpcbind start rm /etc/samba/smb.conf samba-tool domain provision –use-rfc2307 –interactive samba-tool user setexpiry administrator –noexpiry mkdir /var/run/samba poldek -i cups service cups start service samba start I wszystko – działa 🙂 Jeszcze można wyłączyć wymaganie skomplikowanych […]

Kopiowanie dużej liczby plików

When I have to copy a large amount of data, I usually use a combination of tar and rsync. The first pass is to tar it, something like this: <code># (cd /src; tar cf – .) | (cd /dst; tar xpf -) </code> Usually with a large amount of files, there will be some that […]

Rozbicie logów squid

awk -F. '{print >> „log” $4}’ squid.log Rozbicie wg trzeciego oktetu numeru IP

Previous Posts