Dovecot nie łączy się z AD

Pewnej nocy przestał działać. Okazało się, że dovecot zaczął się odwoływać do hostów DomainDNSZones i ForestDNSZones bez loginu i hasła.

 

Pomogło dodanie:

REFERRALS no

Do /etc/ldap.conf i /etc/openldap/ldap.conf

 

Zaszufladkowano do kategorii linux

Konfigurowanie tras statycznych przez DHCP

Przez DHCP można przekazywać wpisy do tabeli routingu.
Robi się to definiując opcję 121 i jako jej wartość szesnastkowo podając trasy – ciąg postaci:
prefix maska brama

Dla wielu tras te ciągi się ze sobą łączy.
Kalkulator w Pythonie generujćcy odpowiedni ciąg:

def hex_encode(route):
	return b"".join([b"%02x" % octet for octet in route])

routes = [
	(24, 10,1,10, 192,168,1,123 ), 
	(24, 10,1,11, 192,168,1,123 ), 
	(0,       192,168,1,1 ),
]

print(b"".join(hex_encode(route) for route in routes))

Wygeneruje to ciąg: 180a010ac0a8017b180a010bc0a8017b00c0a80101

Dodawanie serwera linux do domeny

https://wiki.samba.org/index.php/Setup_a_Samba_AD_Member_Server

W /etc/nsswitch.conf:

passwd:     files winbind
group:     files winbind

W /etc/samba./smb.conf:

security = ADS
realm = spnt.local
idmap config *:backend = tdb
idmap config *:range = 70001-80000
idmap config SAMDOM:backend = ad
idmap config SAMDOM:schema_mode = rfc2307
idmap config SAMDOM:range = 500-40000
winbind nss info = rfc2307
winbind trusted domains only = no
winbind use default domain = yes
winbind enum users = yes
winbind enum groups = yes

Chyba (?) jeszcze /etc/krb5.conf

Musi być winbind i wbinfo -u musi pokazywać użytkowników domenowych

net ads join -U pmuszynski


Zaszufladkowano do kategorii Samba

Samba4 jako kontroler AD

 1. Do /etc/resolv.conf:
  domain mojadomena.local
  nameserver moje.i.p
 2. Do zainstalowania
  rpcbind
 3. Filesystem musi być zamontowany z opcją acl (najlepiej w fstab)
 4. service rpcbind start
  rm /etc/samba/smb.conf
  samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
  samba-tool user setexpiry administrator --noexpiry
  mkdir /var/run/samba
  poldek -i cups
  service cups start
  service samba start

I wszystko – działa 🙂

Jeszcze można wyłączyć wymaganie skomplikowanych haseł:

samba-tool domain passwordsettings set --complexity=off

Szczegłóy w:

samba-tool domain passwordsettings --help

Kopiowanie dużej liczby plików

When I have to copy a large amount of data, I usually use a combination of tar and rsync. The first pass is to tar it, something like this:

<code># (cd /src; tar cf - .) | (cd /dst; tar xpf -)
</code>

Usually with a large amount of files, there will be some that tar can’t handle for whatever reason. Or maybe the process will get interrupted, or if it is a filesystem migration, the you might want to do the initial copy before the actual migration step. At any rate, after the initial copy, I do an rsync step to sync it all up:

<code># cd /dst; rsync -avPHSx --delete /src/ .
</code>

Note that the trailing slash on /src/ is important.

Zaszufladkowano do kategorii linux