Szybkie notatki administratora

Samba

Reset uprawnień Samby

Samba czasem nie daje praw do edycji polityk, mimo, że powinna. Pomaga: samba-tool ntacl sysvolreset

Dodawanie serwera linux do domeny

https://wiki.samba.org/index.php/Setup_a_Samba_AD_Member_Server W /etc/nsswitch.conf: passwd: files winbind group: files winbind W /etc/samba./smb.conf: security = ADS realm = spnt.local idmap config *:backend = tdb idmap config *:range = 70001-80000 idmap config SAMDOM:backend = ad idmap config SAMDOM:schema_mode = rfc2307 idmap config SAMDOM:range = 500-40000 winbind nss info = rfc2307 winbind trusted domains only = no winbind use […]

Samba4 jako kontroler AD

Do /etc/resolv.conf: domain mojadomena.local nameserver moje.i.p Do zainstalowania rpcbind Filesystem musi być zamontowany z opcją acl (najlepiej w fstab) service rpcbind start rm /etc/samba/smb.conf samba-tool domain provision –use-rfc2307 –interactive samba-tool user setexpiry administrator –noexpiry mkdir /var/run/samba poldek -i cups service cups start service samba start I wszystko – działa 🙂 Jeszcze można wyłączyć wymaganie skomplikowanych […]