Szybkie notatki administratora

Huawei

Mapowanie VLANów Huawei

Dodajemy nasz VLAN do portu port vlan-mapping vlan 2 map-vlan 698 – z zewnątrz VLAN 2, u nas VLAN 698

, ,