Konfigurowanie tras statycznych przez DHCP

Przez DHCP można przekazywać wpisy do tabeli routingu.
Robi się to definiując opcję 121 i jako jej wartość szesnastkowo podając trasy – ciąg postaci:
prefix maska brama

Dla wielu tras te ciągi się ze sobą łączy.
Kalkulator w Pythonie generujćcy odpowiedni ciąg:

def hex_encode(route):
	return b"".join([b"%02x" % octet for octet in route])

routes = [
	(24, 10,1,10, 192,168,1,123 ), 
	(24, 10,1,11, 192,168,1,123 ), 
	(0,             192,168,1,1  ),
]

print(b"".join(hex_encode(route) for route in routes))

Wygeneruje to ciąg: 180a010ac0a8017b180a010bc0a8017b00c0a80101

Odzyskiwanie hasła Windows

Mając do dyspozycji płytkę instalacyjną Windows 7 lub 8 albo dowolny inny dostęp do NTFS (Linux live, Hirens Boot itp)

Na ekranie powitalnym naciskamy Shift+F10 aby otworzyła się linia poleceń

Znajdujemy dysk z systemem (może być C: lub D:)

cd \windows\system32
ren utilman.exe utilman.exe.old
copy cmd.exe utiman.exe

Resetujemy komputer do Windows, na ekranie logowania klikamy w lewym dolnym rogu ułatwienia dostępu – otwiera się linia poleceń z uprawnieniami administratora.

NET USER owner *

Resetuje hasło użytkownika owner

NET USER /add owner
NET LOCALGROUP administratorzy owner /add

Dodaje użytkownika bez hasła będącego w grupie administratorzy.

Sposób działa na wszystkich windowsach, łącznie z serwerowymi (na angielskich trzeba dodać do grupy administrators, nie administratorzy)

Wyłączony esx i maszyny disconnected

SSH to a different host in the cluster and use the vim-cmd solo/registervm /vmfs/volumes/DataStore/VM/vmname.vmx command to register the VM on the new host.  Once you do this the Host will inform Vcenter and the machine will be accessible again.  Now go back to Vcenter and power on the VM and you are good to go.

Problemy z RPM

Znalazłem rozwiązanie:

/usr/lib/rpm/bin/dbupgrade.sh

 

rebuilddb Ci niewiele pomoże.

To co może pomóc to:

cd /var/lib/rpm

dbX.Y_recover -ev tutaj X.Y = 5.3

Jak nie pomoże recover to druga możliwość  (zrób backup bazy przed tym):

cd /var/lib/rpm <skasuj wszystko _oprócz_ Packages i DB_CONFIG, nie kasuj katalogu log/ a tylko jego zawartość>

dbX.Y_open -r lsn Packages

rpm –rebuilddb

Podejrzewam że w drugim przypadku może się okazać że baza rozeszła sięze stanem faktycznym, rpm -Va powie czy tak się stało.