Szybkie notatki administratora

maj, 2013

Kopiowanie za pomocą tar

(tar Scf – .)| (cd newdir; tar Sxf -)