Szybkie notatki administratora

październik, 2014

Edycja polityk

Do testów – po testach na końcu gpupdate /force – żeby wymusić uaktualnienie polityki na konkretnym kompie, bez czekania, aż się wszytsko zsynchronizuje. Wynik stosowania polityk – gpresult /h plik.html – pokazuje jak działa stosowanie polityki.

Dodawanie serwera linux do domeny

https://wiki.samba.org/index.php/Setup_a_Samba_AD_Member_Server W /etc/nsswitch.conf: passwd: files winbind group: files winbind W /etc/samba./smb.conf: security = ADS realm = spnt.local idmap config *:backend = tdb idmap config *:range = 70001-80000 idmap config SAMDOM:backend = ad idmap config SAMDOM:schema_mode = rfc2307 idmap config SAMDOM:range = 500-40000 winbind nss info = rfc2307 winbind trusted domains only = no winbind use […]

Mikrotik – przywracanie konfiguracji na innym routerze

Warto zmienić domyślne nazwy interfejsów – dzięki temu w skrypcie wystarczy dopasować na samej górze definicje tych nazw, a dalej są już używane nazwy zdefiniowane przez użytkownika. Przy odtwarzaniu trzeba przejrzeć plik rsc pod kątem definicji niekompatybilnych między routerami. Na pewno warto wywalić: Definicję /port (porty szeregowe) – na CCRach są 2, na małych jeden […]