Szybkie notatki administratora

Listopad, 2014

Reset uprawnień Samby

Samba czasem nie daje praw do edycji polityk, mimo, że powinna. Pomaga: samba-tool ntacl sysvolreset