Szybkie notatki administratora

maj, 2015

Mapowanie VLANów Huawei

Dodajemy nasz VLAN do portu port vlan-mapping vlan 2 map-vlan 698 – z zewnątrz VLAN 2, u nas VLAN 698

, ,

Operacje na wielu interfejsach na Juniperze

wildcard range set interface ge-1/0/[1-20] …. wildcard range delete interface ge-1/0/[1-20] ….