Szybkie notatki administratora

październik, 2017

SQL Server w Ubuntu

https://docs.microsoft.com/pl-pl/sql/linux/quickstart-install-connect-ubuntu

ZUK Z1 restartuje się do Recovery

Touchpad diagnostics log

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SynTP\Parameters\Debug /v DumpKernel /d 00000000 /t REG_DWORD /f   (z wiersza poleceń jako administrator).

Dovecot nie łączy się z AD

Pewnej nocy przestał działać. Okazało się, że dovecot zaczął się odwoływać do hostów DomainDNSZones i ForestDNSZones bez loginu i hasła.   Pomogło dodanie: REFERRALS no Do /etc/ldap.conf i /etc/openldap/ldap.conf