Szybkie notatki administratora

kwiecień, 2019

Docker

docker exec -it bash docker run -d –name <nazwa> -p 127.0.0.1:1080:80 <obraz>