Samba4 jako kontroler AD

 1. Do /etc/resolv.conf:
  domain mojadomena.local
  nameserver moje.i.p
 2. Do zainstalowania
  rpcbind
 3. Filesystem musi być zamontowany z opcją acl (najlepiej w fstab)
 4. service rpcbind start
  rm /etc/samba/smb.conf
  samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
  samba-tool user setexpiry administrator --noexpiry
  mkdir /var/run/samba
  poldek -i cups
  service cups start
  service samba start

I wszystko – działa 🙂

Jeszcze można wyłączyć wymaganie skomplikowanych haseł:

samba-tool domain passwordsettings set --complexity=off

Szczegłóy w:

samba-tool domain passwordsettings --help