Dodawanie serwera linux do domeny

https://wiki.samba.org/index.php/Setup_a_Samba_AD_Member_Server

W /etc/nsswitch.conf:

passwd:         files winbind
group:          files winbind

W /etc/samba./smb.conf:

security = ADS
realm = spnt.local
idmap config *:backend = tdb
idmap config *:range = 70001-80000
idmap config SAMDOM:backend = ad
idmap config SAMDOM:schema_mode = rfc2307
idmap config SAMDOM:range = 500-40000
winbind nss info = rfc2307
winbind trusted domains only = no
winbind use default domain = yes
winbind enum users  = yes
winbind enum groups = yes

Chyba (?) jeszcze /etc/krb5.conf

Musi być winbind i wbinfo -u musi pokazywać użytkowników domenowych

net ads join -U pmuszynski