Konfigurowanie tras statycznych przez DHCP

Przez DHCP można przekazywać wpisy do tabeli routingu.
Robi się to definiując opcję 121 i jako jej wartość szesnastkowo podając trasy – ciąg postaci:
prefix maska brama

Dla wielu tras te ciągi się ze sobą łączy.
Kalkulator w Pythonie generujćcy odpowiedni ciąg:

def hex_encode(route):
	return b"".join([b"%02x" % octet for octet in route])

routes = [
	(24, 10,1,10, 192,168,1,123 ), 
	(24, 10,1,11, 192,168,1,123 ), 
	(0,             192,168,1,1  ),
]

print(b"".join(hex_encode(route) for route in routes))

Wygeneruje to ciąg: 180a010ac0a8017b180a010bc0a8017b00c0a80101