Szybkie notatki administratora

Upgrade proxmox 5 do 6 w ovh i problem z zfs

Po upgrade nie startuje. Trzeba ręcznie zpool wystartować z -f przez IPMI. Następne resety już ok.

Proxmox

Klaster wysokiej dostępności w oparciu o proxmox i ceph

Docker

docker exec -it bash docker run -d –name <nazwa> -p 127.0.0.1:1080:80 <obraz>

Mysql na Ubuntu bez hasła

mysql –defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf

Certbot-auto

wget https://dl.eff.org/certbot-auto <code>wget -O – https://get.acme.sh | sh</code>

DLINK

cli: config firmware image c:/runtime.had boot_up http://www.dlink.com/-/media/business_products/dgs/dgs-3450/manuals/dgs_3400_series_cli_manual_2_6_en_uk.pdf  

Driver pack

https://drp.su/en

Serwer poczty

https://modoboa.org/en/

SQL Server w Ubuntu

https://docs.microsoft.com/pl-pl/sql/linux/quickstart-install-connect-ubuntu

ZUK Z1 restartuje się do Recovery

Previous Posts Next posts